Home | Jonge vogels 2010 | Kweek 2006 | Kweek 2007 | Jonge vogels 2007 | Jonge vogels 2006 | About Me | Kweek 2008 | Jonge vogels 2005 | De voliére | De kweekruimte | De kweek | Voeding | De show's | De blauwe-lijn | Uitbouw van de "the blues" | Favorite Links | Contact Me

Homepage from "The Belgiumbudgie"

De kweek

i did it my way

Een steeds weer gestelde vraag: wanneer begint het kweekseizoen?

Mijn antwoord daarop is simpel: hij begint  niet en eindigt ook niet, er moeten trouwens geen vogels in de kweekkooien zitten om aan het volgende kweekseizoen bezig te zijn.

bak32.jpg

Silva vogel met
Austr.geelm pop afk.Backx

Toch streef ik ernaar om begin oktober jonge ringklare jongen in de nesten te hebben.
Zo rond 15 augustus plaats ik de poppen de eerste keer in de kweekbakken met enkele mannen er recht tegenover in de vluchtkooien voor de jongen en drijf het licht op tot 15 uur. De voeding wordt licht aangepast, van één maal per week zachtvoer naar om  de twee dagen en ze krijgen een tiendaagse vit.kuur met A,D3,E.

T.Slagmolen man X
EK grijze geelm.pop

bak8.jpg

EK koppel uit blauwe lijn

bak33.jpg

Ondertussen is de grootste vlucht in mijn voliére klaargemaakt, er worden een vijftal kweekrijpe poppen uit de kweekkooien gehaald, ik ga enkel op de bijtkracht van de poppen voort om te zien of ze de geschikte kweekkonditie hebben, de passende mannen worden bij de poppen gelaten en afwachten maar. Over het algemeen zijn dezelfde dag al koppels gevormd, zijn die voor mij passend , worden ze in de kweekkooien geplaatst en krijgen direkt de toegang tot het nest.
Niet alle koppels worden uiteraard zo gevormd, maar ik merk dat deze koppels de minste problemen opleveren.

Toch worden er verschillende koppels gevormd op basis van afkomst; er wordt een man bij de pop geplaatst en een drietal dagen later wordt de toegang tot de nestkast opengemaakt. Ik hou deze koppels nogal nauw in het oog want ik heb reeds meermaals ondervonden wanneer één van de patners nogal agressief is tegenover zijn gezel het maar zelden nog goed komt.

mvc-014e.jpg

mvc-015e.jpg

En dan:
de eerste jongen worden geboren, en start het "volgende" kweekseizoen. Want vooraf werd reeds genoteerd welke jongen in het volgende seizoen dienen verpaard te worden.
En er wordt veel genoteerd, bijna alles want ge kunt geen volledig kweekseizoen in het hoofd bijhouden, verloopt het broeden goed, hoe was de opfok, werden de jongen op tijd geringd, de bevedering van de jongen, kortom alles wat u in de toekomst van nut kan zijn, want de meeste van de problemen die in deze periode voorkomen zijn erfelijk.